Notariusz jest niezbędny, jeśli chcesz sprzedać mieszkanie, podzielić spadek czy założyć spółkę. Instytucja ta gwarantuje bezpieczeństwo umów i transakcji. Zobacz co wchodzi w możliwości kancelarii notarialnej.

Władza, jaką trzyma notariusz. Katowice przedstawiają wiele ofert

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Oznacza to, że ma prawo posługiwać się pieczęcią z wizerunkiem orła białego. Dokumenty przez niego sporządzane, czyli akty notarialne, noszą charakter dokumentu urzędowego i są wiążące. Dzięki temu na stronach ciąży obowiązek dopełnienia czynności zawartych w piśmie. Jeśli któraś ze stron tego nie uczyni, druga może dobiegać się w sądzie o swoje prawa. Z tego powodu wiele czynności, takich jak m.in. sprzedaż nieruchomości, sporządzanie odpisów dokumentów i zakładanie spółek, wymaga postaci aktu notarialnego. Status osoby zaufania publicznego nadaje mu ochronę, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Władza notariusza jest ustalona przez ustawodawcę. Prawo o notariacie jest ustawą, która reguluje obowiązki, jakie wykonuje notariusz. Katowice, Wrocław, Kraków czy mniejsze miasta mają wiele kancelarii notarialnych, w których sporządzimy odpowiednie dokumenty.

Odpowiedzialność notariusza

Ze względu na duże możliwości, na notariuszu ciąży wysoka odpowiedzialność. Notariusz powinien być sumienny i wykonywać swoje obowiązki z szczególną starannością oraz być znakomicie poinformowany w sprawie prawa. W razie popełnienia błędu, to notariusz jest obciążany kosztami osób poszkodowanych. Stąd wynika specyficzny język, którym posługuje się w dokumentach urzędowych – powinien wyeliminować wszelkie niedopowiedzenia i nieścisłości. Akt notarialny powinien być wykonany w sposób niebudzący podejrzeń o autentyczność.

Jak zostać notariuszem?

Notariusza na wniosek powołuje Minister Sprawiedliwości, on też ustala jego siedzibę. Aby zostać notariuszem należy mieć pełnię praw publicznych i zdolności do czynności prawnych, ma nieskazitelną reputację i charakter, ma ukończone studia wyższe prawnicze w Polsce lub zagraniczne uznane przez RP, odbył odpowiednią aplikację notarialną i zaliczył egzamin notarialny w RP oraz ukończył 26 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *